Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor de directori ai Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

27 06 2014

  Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca anunță organizarea evaluării/selecției candidaților pentru funcțiile de Director General, Director Financiar-Contabilitate şi  Director Tehnic-Productie în cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.
CONDITII GENERALE SI SPECIFICE:
I.1. Condiții generale:
 
I.2. Conditii specifice:
A. Pentru postul de Director General- 1 post :
•  studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
•  minim 7 ani experienta in specialitate din care minim 5 ani experienta manageriala in cadrul unor societati comerciale, regii autonome sau institutii publice ce au avut ca si domenii de activitate similare  Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
 
B. Pentru postul de Director Financiar-Contabilitate- 1 post :
•   studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
•   minim 7 ani experienta in domeniul economic din care minim 5 ani experienta manageriala in cadrul unor societati comerciale, regii autonome sau institutii publice ce au avut ca si domenii de activitate similare  Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
 
C. Pentru postul de Director Tehnic-Productie- 1 post:
•  studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
•  minim 7 ani experienta in domeniul tehnic, din care minim 5 ani experienta manageriala in cadrul unor societati comerciale, regii autonome sau institutii publice ce au avut ca si domenii de activitate similare  Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
  Selecţia/evaluarea  se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal al transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al regiei
 
 
II. Criterii de evaluare si selectie a candidatilor:
Interviu
·        experienta in managementul unor intreprinderi publice/regii autonome/societati comerciale ce au avut ca si domenii de activitate similare  Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;
·        capacitate de analiza si sinteza, creativitate si spirit de initiativa;
·        abilitati de comunicare;
·        orientare catre rezultate;
·        capacitate de luare a deciziei si asumarea raspunderii;
·        capacitate de organizare si de coordonare.
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
·        Opis;
·        Scrisoare de intentie;
·        CV in format Europass;
·        Cazier judiciar;
·        Cazier fiscal;
·        Copie carte de identitate;
·        Copii conforme cu originalul dupa acte de studii;
·        Documente doveditoare a experientei manageriale/copie carte de munca;
·       Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
·       Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie;
·        Proiect al unui plan de management strategic al societatii ( maximum 2 pagini ) care va fi sustinut in cadrul interviului
 
Selectia si evaluarea candidatilor se va efectua in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:
1.  evaluarea eligibilitatii dosarelor si a ofertei manageriale;
2.  sustinerea interviurilor de catre candidatii selectati.
 
   Neindeplinirea tuturor criteriilor prevazute la pct.I.1. si I.2. constituie motiv de eliminare al candidatului.
   Nota finala a candidatilor se obtine prin media aritmetica dintre nota obtinuta la evaluarea dosarului si cea obtinuta la interviu, nota minima de promovare pentru fiecare dintre etapele prevazute fiind 7. Se vor prezenta la urmatoarea proba numai candidatii care au fost declarati admisi la proba precedenta.
 
Candidaturile
  Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se vor depune  începând cu data de 01.07.2014 până la data de 14.07.2014 orele 12.00, la Secretariatul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, str. Calea Someseni, nr. 2, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj. Candidatii vor primi un numar de inregistrare si data depunerii candidaturii.
   Dosarul va avea mentionat: „Candidatura pentru functia de Director General/Director Financiar-Contabilitate/DirectorTehnic-Productie(dupa caz) al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, precum si numele si prenumele, domiciliul candidatului .
    Verificarea, evaluarea si selecţia dosarelor va avea loc în perioada 14.07.2014 – 15.07.2014.
    Rezultatele se vor comunica în data de 15.07.2014. 
    Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu care se va desfasura la sediul regiei  str. Calea Someseni2, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, in data de 17.07.2014.
    Rezultatele finale se vor comunica in data de 18.07. 2014, candidaţilor admişi şi pe pagina de web a regiei.

TOATE NOUTATILE:

Anunt privind redeschiderea Bazinului Olimpic Grigorescu
05 09 2019


Anunț privind închiderea Bazinului Olimpic Grigorescu în perioada 26 august – 8 septembrie 2019
22 08 2019


Anunt privind inchiderea Bazinului Olimpic Grigorescu in data de 26 iulie 2019
22 07 2019


Anunt privind inchiderea Bazinului Olimpic Grigorescu in data de 5 iulie 2019
03 07 2019


Anunt referitor la depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare Platforma pentru Colectare Deseuri Reciclabile Nepericuloase”
01 07 2019


Informare referitoare la deschiderea Bazinului Olimpic Grigorescu incepand cu data de 13 februarie 2019
11 02 2019


TARIFE BAZIN OLIMPIC
30 01 2019


Proiect Pilot ,,Adopt un caine’’
09 11 2018


Proiect pilot “Ora de sport altfel"
07 11 2018


Anunt privind declansarea etapei de incadrare, conform cu Hotararea de Guvern nr. 1076/2004, ȋn vederea obţinerii avizului de mediu pentru masterplanul „Masterplan dezvoltare zone de agrement zona verde est, Cluj-Napoca
05 09 2018


Anunt privind declansarea etapei de incadrare, conform cu Hotararea de Guvern nr. 1076/2004, ȋn vederea obţinerii avizului de mediu pentru masterplanul „Masterplan dezvoltare zone de agrement zona verde est, Cluj-Napoca
05 09 2018


Anunt privind activitatea Pietei de Vechituri
24 07 2018


R.A.D.P. Cluj-Napoca lanseaza pentru copii programul ""Distractie cu dichis"
22 06 2018


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
06 06 2018


INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL GDPR
31 05 2018


Anunt privind selectia pentru posturile de director general, director tehnic productie și director financiar contabilitate
24 05 2018


Deschidere sezon activitati canotaj
05 04 2018


SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
14 03 2018


Anunt privind selectia membrilor în Consiliile de Administrație ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (6 pozitii) și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (6 poziții), conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
27 02 2018


Tarife acces Bazin Olimpic Grigorescu incepand cu data de 01.01.2018
05 01 2018


Anunt privind lucrari de intretinere la Bazinul Olimpic Grigorescu
13 12 2017


Anunt privind lucrari de intretinere la Bazinul Olimpic Grigorescu
07 12 2017


Decizia de revizuire a acordului de mediu pentru
24 10 2017


Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie
06 09 2017


Scrisoare de asteptari privind selectia unui membru în Consiliul de administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
21 08 2017


Anunt privind "Autorizare lucrări de montaj stație de mixturi asfaltice, ȋmprejmuire, racorduri şi branşamente la utilități (energie electrică, gaze naturale, apă, canal), operațiuni notariale (alipire parcele)"
17 08 2017


Invitatie de participare licitatie - Inchiriere pajisti pentru pasunat
27 07 2017


Anunt public cu privire la decizia etapei de incadrare, proiectul INSTALATIE DE SORTARE, PRELUCRARE MECANICA SI TERMICA A DESEURILOR
27 07 2017


Invitatie de participare licitatie - Inchiriere pajisti pentru pasunat
28 06 2017


Regulament de functionare Bazin Olimpic Grigorescu
15 06 2017


Program de Paste 2017 Bazin Olimpic Grigorescu
11 04 2017


Scrisoare de asteptari privind selecția unui membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
28 02 2017


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
30 01 2017


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
30 01 2017


Orar sarbatori Bazin Olimpic Grigorescu in perioada 30.11.2016-01.12.2016
13 12 2016


Orar Bazin Olimpic Grigorescu in perioada 30.11.2016-01.12.2016
28 11 2016


Anunt privind deschiderea Bazinului Olimpic Grigorescu
30 09 2016


Anunt privind licitatie publica deschisa in vederea inchirierii pentru perioada de pasunat aferenta anului 2016 a pajistilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca
09 08 2016


Anunt licitatie pasuni
07 07 2016


Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Extindere platforma pentru stocarea temporara a deseurilor municipale"
22 04 2016


Evaluare de impact asupra mediului pentru proiectul „Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale” în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.
15 03 2016


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
25 02 2016


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
01 10 2015


Program de functionare special Lacul Chios in perioada 30.07.2015-02.08.2015
27 07 2015


In perioada 31.07.2015 -02.08.2015 Strandul Grigorescu va găzdui Festivalul Untold
27 07 2015


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
21 07 2015


Anunt public privind depunera solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma A Domeniului Public
16 07 2015


Licitatie prind inchiriere pasuni aflate in domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015
05 06 2015


Accesul vizitatorilor in Piata de vechituri (Oser) este gratuit in data de 11.04.2015.
07 04 2015


Asigurăm lucrări de întreţinere spaţii verzi, lucrări speciale de grădinărit, tratamente fitosanitare, toaletat, curăţat
18 11 2014


Anunt privind conditiile interviului din cadrul procedurii de evaluare/selectie, in vederea desemnarii reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca membru al Consiliului de administratie in cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca
12 09 2014


Anunt privind demararea procedurii de evaluare/selectie prealabila in vederea desemnarii reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca membru al Consiliului de Administratie in cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca
09 09 2014


Lansare site-Centrul de Gestionare Caini fara Stapan
29 08 2014


Rezultatele procesului recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor de directori ai Regiei Autonome a Domeniului
18 07 2014


Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor de directori ai Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
27 06 2014


Anunt privind selectia/evaluarea prealabila in vederea desemnarii CA la RADP Cluj-Napoca
16 10 2013


Anunt privind selectia/evaluarea prealabila in vederea desemnarii CA la RADP Cluj-Napoca
26 09 2013


RADP Cluj inchiriaza teren de fotbal
26 04 2010


RADP Cluj lanseaza noua pagina web
23 04 2010


DATE DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Calea Someseni nr. 2, Cluj-Napoca, 400397, Romania

tel: +40 (0)264 552 666
fax: +40 (0)264 444 576
tel. cetateanului: 0371 781 178

email: office@radpcj.ro
website: www.radpcj.ro
orar: L-J: 08:30 - 16:00
V: 07:30 - 13:30
RAMAI INFORMAT