Regia Autonoma a Domeniului Public

Regia Autonoma a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca a fost infiintata in anul 1970, sub denumirea de Administratia Parcurilor si Strazilor, ca entitate a Primariei Municipiului Cluj-Napoca. In 1990, unitatea a devenit autonoma si isi desfasoara activitatea in baza Deciziei nr. 510 / 1990 a Prefecturii Cluj si in baza Legii nr. 15 / 1990. RADP este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12 / 117 / 1991.

RADP Cluj-Napoca are personalitate juridica, este organizata si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, incheie bilant, are cont de banca, beneficiaza de credite bancare, are relatii economice financiare si juridice cu alte regii autonome, societati comerciale sau persoane fizice ori juridice romane sau straine.
RADP Cluj-Napoca este proprietara bunurilor din patrimoniu sau. In exercitarea dreptului de proprietate poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniu, in vederea realizarii obiectului de activitate.

RADP Cluj-Napoca poate concesiona in conditiile legii, subunitatile, servicii publice sau activitati economice.

Conducerea colectiva a RADP Cluj-Napoca este asigurata de un Consiliu de Administratie compus din sapte membri, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Structura organizatorica a RADP Cluj-Napoca, atributiile departamentelor, programul de functionare sunt stabilite prin Organigrama, Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), Regulamentul Intern (RI). Acestea se modifica sau se completeaza, dupa caz, de catre Consiliul de Administratie al RADP Cluj-Napoca.

Raporturile de munca intre conducerea RADP Cluj-Napoca si angajati sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca (CCM), elaborat si adoptat in urma negocierilor cu liderii Sindicatului "Demnitatea" al salariatilor RADP Cluj-Napoca.

Ziua RADP Cluj-Napoca este 20 iulie, zi cunoscuta sub numele de "Ziua Gospodarului".
STRUCTURA ORGANIZATORICA

RADP Cluj-Napoca este organizata pe trei directii, care au in subordine sectii, servicii, birouri, compartimente.

Directia Generala Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Paza Biroul Protectia Muncii, PSI, CQ-RQ, Achizitii Publice, Investitii Biroul Juridic Contracte Patrimoniu Compartimentul Audit Public Intern Laborator Statie Asfalt Formatia Prestari Servicii Funerare Formatia Productie Material Dendrologic Pasuni Becas Centrul de Gestionare Caini Fara Stapin

Directia Financiar – Contabilitate Serviciul Financiar Contabilitate Preturi Biroul Aprovizionare Administrativ Magazia Centrala Formatia Prestari Servicii Agrement Afisaj Magazin Florex 1 Formatia Prestari Servicii WC-uri Publice

Directia Tehnic - Productie Serviciul Semaforizare Indicatoare Rutiere Serviciul Ridicari Blocari Auto Sectia Intretinere Strazi, Refacere Spatii Verzi, Productie Mixturi Asfaltice Sectia Mecanizare DATE DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Calea Someseni nr. 2, Cluj-Napoca, 400397, Romania

tel: +40 (0)264 552 666
fax: +40 (0)264 444 576
tel. cetateanului: 0371 781 178

email: office@radpcj.ro
website: www.radpcj.ro
orar: L-J: 08:30 - 16:00
V: 07:30 - 13:30
RAMAI INFORMAT