Servicii de verificare prize cu împământare și montare prize noi

Dată postare: 03.06.2016

Preţ estimat: 25.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune copie după atestările solicitate în caietul de sarcini, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; propunerea financiară va cuprinde prețurile unitare pentru verificări prize cu împământare și pentru montare de prize noi; ofertantul va depune alături de formulare și contractul însuşit

Documente: modele de formulare; clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere:  10.06.2015 ora 12,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC EURO SAAF SRL-D, SC ELECTRO VLASEA SRL

Câştigător: SC EURO SAAF SRL-D

Preţ ofertat:  - verificare priză de pământ: 35 lei + TVA

                    - montaj priză de pământ: 1.890  lei + TVA

Clarificare 1: Prin montare prize noi se înțelege realizare de prize de pământ complete (săpătură, montare de electrozi metalici verticali și orizontali, realizare legături electrice, etc.) în toate tipurile de terenuri, la obiectivele aflate în proprietatea regiei.

Clarificare 2: Se vor oferta doar prețurile unitare din centralizatorul de prețuri; cantitățile de lucrări nu se cunosc la acest moment iar contractul de servicii se va încheia pe valoarea estimată.

Clarificare 3: Prestatorul să dețină atestat ANRE pentru lucrările solicitate.

Apă minerală carbogazoasă și plată

Dată postare: 01.06.2016

Preţ estimat: 48.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune, alături de formularele completate și modelul de contract însușit, conform caietului de sarcini 

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  07.06.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2, Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC TEPACOS COMPANY SRL, SC SAMMILLS DISTRIBUTION SRL, SC EXIMAL IMPEX SRL

Câştigător: SC SAMMILLS DISTRIBUTION SRL

Preţ ofertat: 22.043 lei + TVA

Hidrobiciclete diferite modele - 10 buc.

Dată postare: 27.05.2016

Preţ estimat: 130.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune formularele si modelul de contract

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  03.06.2016 ora 10,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC AGROSECOM SRL, SC PROD COMPANY SRL

Câştigător: SC AGROSECOM SRL

Preţ ofertat: 130.000 lei + TVA

Otel beton OB 37 si PC 52 debitat si fasonat

Dată postare: 27.05.2016

Preţ estimat: 50.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune formularele si modelul de contract

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  03.06.2016 ora 10,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC STEEL EUROPE SRL

Câştigător: SC STEEL EUROPE SRL

Preţ ofertat: 49.800 lei + TVA

Servicii de topografie

Dată postare: 25.04.2016

Preţ estimat: 80.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii                                                              Pondere                       Punctaj maxim

1. Prețul ofertei                                                   70%                                       70

Descriere: Componenta financiara. An=(Pmin/Pn) x 70, Unde: An = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare A, Pmin = Valoarea in lei fara TVA a ofertei cu pretul cel mai mic, Pn = Valoarea in lei fara TVA a ofertei n, 70 = punctajul maxim alocat criteriului A

2. termenul de prestare                             30%                                     30

Descriere: Bn= (Tmin /Tn) x 30,Bn=pct. ofertei. n pt fact de eval B ,Tmin=t de prestare min propus, zile,Tn=t. prestare ofertant n, 30=pct. max -Pragul minim pentru termenul de prestare, este: 3 zile, oferta tehnica care prezintă un termen de prestare mai mic decat cel minim acceptat de autoritate „nu va fi punctata suplimentar”. Pragul maxim pentru termenul de prestare a serviciului este de 15 zile; pentru orice durata mai mare decat pragul maxim, oferta va fi declarata neconforma. - Termenul de prestare declarat trebuie sa fie real şi sa poată fi susţinut si argumentat de ofertant în cazul în care achizitorul va solicita clarificări.

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere:  03.05.2016 ora 14,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC MELNY SRL, SC DAMAR CONSULT SRL, SC SILVOCAD SRL

Câştigător: SC DAMAR CONSULT SRL

Preţ ofertat: 610 lei + TVA (360lei/2.000 mp- măsurători și 250 lei/8 ore asistență, termen de execuție - 3 zile)

Discuri diamantate

Dată postare: 15.04.2016

Preţ estimat: 67.800 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunerea tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: modele de formulare; clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  21.04.2016 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2, Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC SEDA INVEST SRL, SC ROWALT SRL, SC UNIOR-TEPID SRL, SC GALFLEX SRL, SC OMEPS RO SRL, SC MONOGRAM COM SRL 

Câștigător: SC GALFLEX SRL

Preţ ofertat: 39.170 lei + TVA

Clarificări: 1. Tipul de prindere al dălților este HEX 30, cu teșitură pentru blocare.

                    2. Diametrul interior al discurilor diamantate solicitate este de 25 mm (iar cel exterior de 300 mm).

                    3. Tipurile de Pikamer la care se vor folosi spitzurile și dălțile sunt Bosch și Makita.

2 buc. containere mobile de 6m x 2,2m (Lxl) și respectiv 5m x 2,2m (Lxl)

 Dată postare: 07.04.2016

Preţ estimat: 30.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune, alături de formularele completate modelul de contract însușit și preţurile unitare pe buc. container

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

 Data si ora limită de depunere:  14.04.2016 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC PALMEX CM SRL, SC CROS CONSTRUCT SRL, SC BLUE CONTAINER SRL

Câştigător: SC PALMEX CM SRL

Preţ ofertat: 23.000 LEI + TVA

Tuburi canalizare din beton nearmat

Dată postare: 06.04.2016

Preţ estimat: 51.500 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  12.04.2016 ora 14,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC PRIMERA CONSTRUCT SRL

Câştigător: SC PRIMERA CONSTRUCT SRL

Preţ ofertat: 47.500 lei + TVA

 

Servicii de verificare, reparare și încărcare stingătoare, hidranţi interiori și exteriori şi a altor aparate de stins incendii

Dată postare: 04.04.2016

Preţ estimat: 20.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de serviciu, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: modele de formulare; clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  11.04.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC FOCSTING SRL, SC ABCONY SERV SRL-D

Câştigător: SC FOCSTING SRL

Preţ ofertat: 20.000 lei + TVA (conform prețurilor unitare din oferta de preț)

Elemente de ridicare, legare și fixare (chingi)

Dată postare: 04.04.2016

Preţ estimat: 15.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de produs, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: modele de formulare; clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  08.04.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC ALFA CLUJ SRL

Câştigător: SC ALFA CLUJ SRL

Preţ ofertat: 15.000 lei + TVA (conform prețurilor unitare din oferta de preț)

Material floricol (flori la fir și plante la ghiveci)

Dată postare: 28.03.2016

Preţ estimat: 100.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de material, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: modele de formulare; clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  04.04.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC TEOFLOR ANGELI SRL

 

Câştigător: SC TEOFLOR ANGELI SRL

 

Preţ ofertat:  100.000 lei + TVA (conform prețurilor unitare din oferta de preț)

Achiziţionare servicii informatice

Dată postare: 25.03.2016

Preţ estimat:  45.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta propunerea tehnica conform caietului de sarcini si preţurile unitare pe serviciile solicitate

Documente: formulare; Clauze contractuale; Caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  31.03.2016 ora 10,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC COPY TEAM 2000 SRL

Câştigător: SC COPY TEAM 2000 SRL 

Preţ ofertat: 45.000 lei + TVA (conform prețurilor unitare anexate)

Clarificare: Oferta va trebui să cuprindă toate pozițiile solicitate în caietul de sarcini.

Achiziţionare echipamente informatice

Dată postare: 25.03.2016

Preţ estimat: 131.245 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta propunerea tehnica conform caietului de sarcini si preţurile unitare pe articolele solicitate

Documente: caiet de sarcini, modele de formulare, clauze contractuale obligatorii

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere: 31.03.2016 ora 10,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC UNIONCO SRL, SC COPY TEAM 2000 SRL

Câştigător: SC COPY TEAM 2000 SRL

Preţ ofertat: 131.245 lei +TVA (conform prețurilor unitare din anexă)

Clarificare 1: Oferta va trebui să cuprindă toate pozițiile solicitate în caietul de sarcini.

Clarificare 2: Se  va renunța la cerința din caietul de sarcini ca firma participantă să își desfășoare activitatea pe raza municipiului Cluj-Napoca și se va introduce cerința ca termenul de livrare să fie de 3 ore de la momentul primirii comenzii de către furnizor.

Lucrări de reparații și înlocuire parțială a conductei de apă

Dată postare: 23.03.2016

Preţ estimat: 80.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunerea tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; se va prezenta deviz pe categoriile de lucrări solicitate în caietul de sarcini.

Documente: caiet de sarcini; clauze contractuale; modele de formulare;

 Data si ora limită de depunere:  30.03.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca, Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca, sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC DESIGN INSTAL SRL, SC GLOBAL AQUA INSTAL SRL, SC GNB GRUP SRL

Câştigător: SC DESIGN INSTAL SRL

Preţ ofertat: 24.856,48 lei + TVA

Materiale electrice și electronice

Dată postare: 23.03.2016

Preţ estimat: 133.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunerea tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de material, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: modele de formulare; clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  30.03.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca, Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca, sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC BRIO ELECTRIC SRL, SC CERASIND SRL

Câştigător: SC BRIO ELECTRIC SRL

Preţ ofertat: 133.000 lei + TVA (conform prețurilor unitare din oferta de preț)

Clarificare: Oferta va trebui să cuprindă toate pozițiile solicitate în caietul de sarcini.

Materiale igienico-sanitare 2016

Data postării: 22.03.2016

Preţ estimat: 33.500 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, propunerea financiara se va face in preturi unitare 

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  29.03.2016 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC INEDIT CLEAN TOTAL SRL, SC ADISON COMPANY SRL, SC PROFESIONAL SP  SRL, SC NEWDESK SRL, SC STIREKO LTH SRL, SC MEDCHIM EXPERT SRL

Câştigător: SC PROFESIONAL SP  SRL

Preţ ofertat: 25.915,50 lei + TVA

Medicamente și consumabile de uz veterinar

Dată postare: 18.03.2016

Preţ estimat: 37.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de produs, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  25.03.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat: 

Accesorii puşca cu tranchilizante și crose cu eliberare automată

Dată postare: 18.03.2016

Preţ estimat: 22.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de produs, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  25.03.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC ARROW INTERNATIONAL SRL

Câştigător: SC ARROW INTERNATIONAL SRL

Preţ ofertat: 22.000 lei +TVA

Servicii de verificări periodice conform normelor ISCIR în vigoare, întreţinere și schimb ulei hidraulic la instalații de ridicare auto

Dată postare: 15.03.2016

Preţ estimat: 20.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă. În oferta financiară se va specifica tariful/ora/muncitor.  

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  22.03.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC MARIDAN SERVICE SRL

Câştigător: SC MARIDAN SERVICE SRL

Preţ ofertat: 20.000 lei + TVA

Servicii de etalonare aparate de măsură

Dată postare: 15.03.2016

Preţ estimat: 15.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de etalonare, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  22.03.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC CARBOETALON SRL

Câştigător: SC CARBOETALON SRL

Preţ ofertat: 15.000 lei + TVA

Rame și capace carosabile pentru acces la căminele de vizitare, rame și capace necarosabile pentru acces la căminele de vizitare și rame și grătare carosabile pentru guri scurgere stradale

Dată postare: 29.02.2016

Preţ estimat: 129.400 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  07.03.2016 ora 14,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC DEDEMAN SRL

Câştigător: SC DEDEMAN SRL

Preţ ofertat: 107.371,58 lei + TVA

Acumulatori pentru mașini și utilaje

Dată postare: 29.02.2016

Preţ estimat: 42.300 lei fără TVA

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă, iar la propunerea financiară se vor prezenta prețurile unitare pentru tipurile de acumulatori din caietul de sarcini

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  07.03.2016 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca

Ofertanţi: SC CARANDA BATERII SRL, SC COMTRANS SA, SC BATROM PRODCOM IMPEX SRL

Câștigător: SC CARANDA BATERII SRL

Preţ ofertat: 26.034 lei + TVA

Clarificare: Oferta trebuie să cuprindă toate tipurile de acumulatori solicitate în caietul de sarcini. Sintagma "HD" (Heavy duty) se referă la condiții grele, rezistență la vibrații. Dimensiunile acumulatorilor solicitați sunt conform specificațiilor tehnice din manualele de utilizare ale mașinilor și utilajelor. Dimensiunile solicitate pt tipul de acumulatori de la pozițiile 10 și 12 nu pot fi mai mari decât cele solicitate. Pentru poz. 12 și 16 din tabel se acceptă la aceleași dimensiuni de gabarit maximale tipul de acumulatori CPR superior, min 1000A, adică 12 Vx155 Ah. 

Tocator crengi si resturi lemn

Data postare: 25.02.2016

Pret estimat: 8.100 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  03.03.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC NECTAR SRL

Castigator: SC NECTAR SRL

Pret ofertat: 7.825 lei + TVA

Birotică: echipamente şi accesorii de birou

Dată postare: 25.02.2016

Preţ estimat: 28.000 lei fără TVA.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: conform caietului de sarcini.

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  03.03.2016 ora 14,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca, Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca , împreună cu mostrele solicitate în caietul de sarcini

Ofertanţi: SC TEPACONS COMPANY SRL, SC EVIDENT GROUP SRL, SC DNS BIROTICA SRL

Câştigător: SC DNS BIROTICA SRL

Preţ ofertat: 25.608,90 lei + TVA

Aditiv pentru creșterea adezivității bitumului față de agregate - 2016

Dată postare: 23.02.2016

Preţ estimat: 118.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

 Data si ora limita de depunere:  01.03.2016 ora 14,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC BITUCHEM TRADING SRL

Câştigător: SC BITUCHEM TRADING SRL

Preţ ofertat: 117.450 lei + TVA

Aditiv necesar aditivării betoanelor - 2016

Dată postare: 23.02.2016

Preţ estimat: 40.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  01.03.2016 ora 14,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC COMPUS CONSTRUCȚII SRL, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL

Câştigător: SC COMPUS CONSTRUCȚII SRL

Preţ ofertat: 32.940 lei + TVA

Servicii de determinări de laborator pe materiale

Dată postare: 17.02.2016

Preţ estimat: 120.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de determinare, conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Documente: modele de formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  24.02.2016 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC NEW TEST DRUM GRUP SRL

Câştigător: SC NEW TEST DRUM GRUP SRL

Preţ ofertat: conform anexă cu prețuri unitare

Servicii de consultanță și asistență tehnică în construcţii

Dată postare: 16.02.2016

Preţ estimat: 24.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune alături de formulare, contractul însuşit și copie în conformitate cu originalul după atestatul de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul construcţii rutiere, drumuri și poduri și în domeniul construcţii civile, industriale și agricole, precum și copie după autorizaţia de diriginte de şantier în domeniul construcţii civile, industriale și agricole, în domeniul construcţii rutiere, drumuri și poduri, lucrări tehnico-edilitare; în domeniul instalaţii electrice și termoventilație; în domeniul instalaţii sanitare.

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  23.02.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca, Calea Someşeni nr. 2, Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanți: SC HEXAGON ASPRO SRL

Câștigător: SC HEXAGON ASPRO SRL

Preţ ofertat: 22.800 lei (firma nu e plătitoare de TVA)

Birotică: LOT 1 -Achiziţionare registre, formulare și alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton; LOT 2 - echipamente şi accesorii de birou

Dată postare: 16.02.2016

Preţ estimat: LOT 1-8.000 lei fără TVA; LOT 2-28.000 lei fără TVA.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: conform caietului de sarcini; se pot oferta unul sau ambele loturi.

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  23.02.2016 ora 14,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca, Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca, împreună cu mostrele solicitate în caietul de sarcini

Ofertanţi: SC BIROTICA UDP SRL, SC DNS BIROTICA SRL, SC GOLDPAPER SRL

Câştigător: LOT I - SC BIROTICA UDP SRL 

                   LOT II - reluare achiziție directă

Preţ ofertat: 7.761 lei + TVA

Cantar rutier

Data postare: 09.02.2016

Pret estimat: 65.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  15.02.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanți: SC PROSOFT INDUSTRY SRL, SC SPECTROMAS SRL, SC RONEXPRIM SRL

Câștigător: SC SPECTROMAS SRL

Preț ofertat: 58.450 lei + TVA

 

Servicii de inspecție tehnică periodică

Dată postare: 08.02.2016

Preţ estimat: 17.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunerea financiară cu prețurile unitare/ categorie autovehicul și servicii solicitate conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limita de depunere:  12.02.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC EUROSIG SRL, SC AUTOSPORT ITP SRL

Câştigător: SC EUROSIG SRL

Preţ ofertat: 17.000 lei + TVA

Saci menajeri de 120 l

 Dată postare: 05.02.2016

Preţ estimat: 50.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinţe: dimensiune 70/110 cm, rezistenta mare, grosime aprox. 15 microni, calitate superioara; culoare verde, cu inscriptionarea „RADP CLUJ-NAPOCA”; ofertantul va depune propunerea financiara pentru o cantitate de 200.000 buc si va evidentia PU/buc; 

Documente: modele de formulare; clauze contractuale;

 Documente: formulare, model contract

Data şi ora limită de depunere:  12.02.2016 ora 12,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat: ANULATĂ

Cos gunoi stradal

Dată postare: 04.02.2016

Preţ estimat: 96.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va depune propunerea financiara pentru o cantitate de 600 buc si va evidentia PU/buc.

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere: 11.02.2016 ora 14,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat: ANULATĂ
 

Samanta de iarba

Dată postare: 04.02.2016

Preţ estimat: 60.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinţe: ofertantul va depune propunerea financiara pentru o cantitate de 5.000 kg si va evidentia PU/kg

Documente: Clauze contractuale; Formulare;

Data şi ora limită de depunere: 10.02.2016 ora 14,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat: ANULATĂ

Ingrasamant solid (azotat de amoniu)

Dată postare: 04.02.2016

Preţ estimat: 16.500 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinţe: ofertantul va depune propunerea financiara pentru o cantitate de 10.000 kg si va evidentia PU/kg

Documente: Clauze contractuale; Formulare;

Data şi ora limită de depunere: 10.02.2016 ora 14,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat: ANULATĂ

Servicii de proiectare pentru infrastructura de transport

Dată postare: 14.01.2016

Preţ estimat: 126.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.economic

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.economic

Criterii                                                              Pondere                       Punctaj maxim

1.Pretul ofertei                                                   70%                                        70

Descriere: Componenta financiara. An=(Pmin/Pn) x 70, Unde: An = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare A, Pmin = Valoarea in lei fara TVA a ofertei cu pretul cel mai mic, Pn = Valoarea in lei fara TVA a ofertei n, 70 = punctajul maxim alocat criteriului A

2. termenul de prestare                                        30%                                      30

Descriere: Bn= (Tmin /Tn) x 30,Bn=pct. ofertei. n pt fact de eval B ,Tmin=t de prestare min propus, zile,Tn=t. prestare ofertant n, 30=pct. max -Pragul minim pentru termenul de prestare, este: 3 zile, oferta tehnica care prezinta un termen de prestare mai mic decat cel minim acceptat de autoritate „nu va fi punctata suplimentar”. Pragul maxim pentru termenul de prestare a serviciului este de 15 zile; pentru orice durata mai mare decat pragul maxim, oferta va fi declarata neconforma. - Termenul de prestare declarat trebuie sa fie real si sa poata fi sustinut si argumentat de ofertant în cazul în care achizitorului va solicita clarificari.

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere:  20.01.2016 ora 12,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC MVS PROCONS SRL-D

Câştigător: SC MVS PROCONS SRL-D

Preţ ofertat: 126.000 lei + TVA

 

Tambur uscator de agregate

Data postare: 23.12.2015

Pret estimat: 67.717,50 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  05.01.2016 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC TEDRUM SRL

Castigator:SC TEDRUM SRL

Pret ofertat: 67.390 lei + TVA

 

Servicii inchiriere de utilaje si echipament de constructii de lucrari publice cu operator

Dată postare: 07.12.2015

Preţ estimat:  130.400  lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta propunerea tehnica conform caietului de sarcini si preţurile unitare pe serviciile solicitate

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  11.12.2015 ora 12,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC SMZ IMPEX SRL, SC STRASSE CONSTRUCT SRL

Câştigător: SC STRASSE CONSTRUCT SRL

Preţ ofertat: 94.720 lei + TVA

 

Asigurări RCA

Dată postare: 07.12.2015

Preț estimat: 131.800 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

Documente: formulare; tabel masini;

Data şi ora limită de depunere:  10.12.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

OfertanţiSC ASICONS BROKER DE ASIGURARE SRLSC CAMPION BROKER DE ASIGURARE SRL, ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, SC SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL 

CâştigătorSC ASICONS BROKER DE ASIGURARE SRL

 

Preţ ofertat: 121.434,09 lei (societatea nu e platitoare de TVA)

 

Lucrari de refacere a captuselii refractare la malaxoarele de asfalt turnat din baza de mixturi asfaltice din str. Cantonului fn Cluj-Napoca

Dată postare: 25.11.2015

Preţ estimat: 35.000 lei

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: Ofertantul va avea experienţa în  execuţia unor lucrări similare si va respecta cerintele caietului de sarcini.

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere: 02.12.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe adresa de e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC IZOREF CONSTRUCTII SRL

Câştigător: SC IZOREF CONSTRUCTII SRL 

Preţ ofertat: 33.749 lei + TVA

 

Achiziţionare aparatură pentru laborator de gr. III din baza de producție

Dată postare: 23.11.2015

Preţ estimat: 132.880  lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta preţurile unitare pe articole, conform caietului de sarcini. 

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  27.11.2015 ora 12,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC TECNOSERVICE EQUIPMENT SRL, SC TDM COMPANY SRL

Câştigător: SC TDM COMPANY SRL

Preţ ofertat: 131.934,38 lei + TVA

Clarificare: referitor la modelul de contract aferent achiziției, la cap. 10 se va adăuga aliniatul 10.4 cu următorul text: "În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% /zi din plata neefectuată."

Servicii de audit energetic

Dată postare: 16.11.2015

Preţ estimat: 15.532 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune, alături de formularele completate și modelul de contract însușit, conform caietului de sarcini 

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  20.11.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2, Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: "DAN SUMULAN" PFA

Câştigător: "DAN SUMULAN" PFA

Preţ ofertat: 15.000 lei + TVA

Achiziţionare şi imprimare documente cu regim special

Data postare: 05.11.2015

Pret estimat: 24.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, iar la propunerea financiara se vor prezenta preturile unitare pentru materialele solicitate

Documente: Formulare; Clauze contractuale; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 10.11.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC ABSOLUT SRL, SC SPRINTEN INFOMAR SRL, SC DNS BIROTICA SRL

Castigator: SC SPRINTEN INFOMAR SRL

Pret ofertat: 13.940 lei + TVA

SCULE SI UNELTE DE MICA MECANIZARE

Data postare: 29.10.2015

Pret estimat: 17.300 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  05.11.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanți: SC SESTO INTERNATIONAL SRL

Câștigător: SC SESTO INTERNATIONAL SRL

Preț ofertat: 16.970,54 lei + TVA

 

2 buc. containere mobile de 6000 x 2400 x 2700 (Lxlxh)

Dată postare: 28.10.2015

Preţ estimat: 24.048 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune, alături de formularele completate modelul de contract însușit și preţurile unitare pe buc. container

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  05.11.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC PALMEX CM SRL, SC HEBOROM INTERNATIONAL SRL

Câştigător: SC PALMEX CM SRL

Preţ ofertat: 24.000 lei + TVA

Clarificare: grosimea peretilor pentru containere sa fie de 100 mm; locul amplasarii: Cluj-Napoca

Uleiuri minerale, antigel, soluții de curățat parbriz, aditivi pentru motorină

Dată postare: 22.09.2015

Preţ estimat: 88.079 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limita de depunere:  29.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca, Calea Someşeni nr. 2, Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

OfertanţiSC VALTEX GRUP PROD SRL, SC CRIBO PLAST SRL, SC 5M PRODCOM SRL, SC SIGMA DISTRIBUȚIE SRL, SC COPROT SRL ORADEA

CâştigătorSC VALTEX GRUP PROD SRL

Preţ ofertat:  53.145,60 lei + TVA

Anvelope 2015

Dată postare: 21.09.2015

Preţ estimat: 104.027 lei fără TVA

 

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: clauze contractuale; tabel caracteristici anvelope; formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limita de depunere:  28.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC ROMSYSTEMS SRL, SC SIGMA GUM SRL, SC IKARUS TRANS SRL

Câştigător: SC SIGMA GUM SRL

Preţ ofertat: 79.801,34 lei

Clarificare: pentru anvelope nu solicităm DOT; anvelopele pot fi fabricate incepând cu anul 2014. Cerințele minime de indici de sarcină/viteză pentru anvelope precum și minimul acceptat pentru caracteristicile de pe eticheta europeană pot fi descarcate la rubrica Documente, fișierul denumit "tabel caracteristici anvelope".

Hidrobiciclete model maşinuţă

Data postare: 15.09.2015

Pret estimat: 132.320 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma; ofertantul va depune anexat la formularul de oferta o lista cu preturile unitare pentru produsele solicitate.

 

Documente: formulare; clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 22.09.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC AGROSECOM SRL

Castigator: SC AGROSECOM SRL

Pret ofertat: 130.144 lei + TVA

 

Cantar rutier la Platforma temporara de stocare a deseurilor municipale

Data postare: 15.09.2015

Pret estimat: 66.255 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: formulare; clauze contractuale; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  22.09.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC PROSOFT INDUSTRY SRL, SC RONEXPRIM SRL, SC SPECTROMAS SRL

Castigator: SC SPECTROMAS SRL

Pret ofertat: 61.550 lei + TVA

Clarificare: Calea de rulare din beton impreuna cu structura metalica a cantarului se livreaza de catre furnizor la locatia beneficiarului.

Termenul de livrare si montare este de 21 de zile.

In loc de "verificarea metrologica initiala" se va depune Declaratie de conformitate sau Certificat de conformitate.

Geocompozit antifisură

Dată postare: 10.09.2015

Preţ estimat: 44.208 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinte: ofertantul va depune alături de formulare și preturile unitare pe produsele solicitate, contractul însuşit și propunerea tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limita de depunere:  15.09.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someșeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanți: SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, SC GL GEOSINTEX SRL

Câștigător: SC GL GEOSINTEX SRL

Preț ofertat: 43.670 lei + TVA

Proiectare si executie bransament electric la platforma de stocare temporara a deseurilor municipale din str. Platanilor fn Cluj-Napoca

Dată postare: 07.09.2015

Preţ estimat: 288.048 lei fără TVA (65.000 euro+TVA; 1 euro=4,4315 la data de 03.09.2015)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: Ofertantul va avea experienţa similară în  execuţia unor lucrări similare, va detine autorizatie ANRE de tip C1B si C2B si va respecta cerintele caietului de sarcini.

Documente: caiet de sarcini, formulare, model contract

 

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

 

Data şi ora limită de depunere: 11.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe adresa de e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC ELECTROPLUS SRL

Câştigător: SC ELECTROPLUS SRL

Preţ ofertat: 264.960 lei + TVA

 

 

Fibre celulozice pentru prepararea mixturilor asfaltice

Dată postare: 24.08.2015

Preţ estimat: 77.500 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  27.08.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL

Câştigător: SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL 

Preţ ofertat: 630 euro/ tonă + transport: 300 lei/to + TVA (pentru cantitate <3 to), 250 lei/to +TVA (pentru cantitate între 4-6 to), respectiv 200 lei/to +TVA (pentru cantitate >7 to).

 

Fibre celulozice pentru prepararea mixturilor asfaltice

Dată postare: 20.08.2015

Preţ estimat: 70.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: modele de formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  25.08.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat: ANULATA

Servicii de neutralizare subproduselor de origine animală

 Dată postare: 10.08.2015

Preţ estimat: 54.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunerea tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini precum și contract de servicii acceptat cu/fără obiecţiuni; oferta de preţ va conţine tariful unitar/kg corp

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; caiet de sarcini;

 Data și ora limită de depunere: 14.08.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail:office@radpcj.ro

Ofertanţi: S.C. STERICYCLE ROMÂNIA SRL

Câștigător: S.C. STERICYCLE ROMÂNIA SRL

Preț ofertat: 2 lei/kg + TVA

                        50 lei/cursa + TVA

Cantar rutier

Data postare: 04.08.2015

Pret estimat: 55.530 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  10.08.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC PROSOFT INDUSTRY SRL

Castigator: -

Pret ofertat: ANULATA

 

Studiu de fezabilitate (DALI) pentru lucrari de modernizare cladire la baza de mixturi asfaltice str. Cantonului fn

Dată postare: 28.07.2015

Preţ estimat: 9.677 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinţeofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va depune alaturi de formulare si contractul insusit

Documente: Formulare; Clauze contractuale; Caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere: 03.08.2015 ora 16,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC SPIRI COM SRL, SC URBIS CONCEPT SRL

Câştigător: SC URBIS CONCEPT SRL

Preţ ofertat: 7.000 lei + TVA

Imbracaminte de lucru si echipamente de protectie

Data postare: 19.06.2015

Pret estimat: 103.710 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii                                                              Pondere                       Punctaj maxim

1. Prețul ofertei                                                   70%                                       70

Descriere: Componenta financiara. An=(Pmin/Pn) x 70, Unde: An = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare A, Pmin = Valoarea in lei fara TVA a ofertei cu pretul cel mai mic, Pn = Valoarea in lei fara TVA a ofertei n, 70 = punctajul maxim alocat criteriului A

2. termenul de livrare                                          10%                                       10

Descriere: Bn= (Tmin /Tn) x 10,Bn=pct. ofertei. n pt fact de eval B ,Tmin=t de livrare min ofertat, zile,Tn=t. livrare ofertant n, 10=pct. max -Pragul minim pentru termenul de livrare, este:5 zile, oferta tehnica care prezinta un termen de livrare mai mic decat cel minim acceptat de autoritate „nu va fi punctata suplimentar”. Pragul maxim pentru termenul de livrare  este de 15 zile; pentru orice durata mai mare decat pragul maxim, oferta va fi declarata neconforma. - Termenul de livrare declarat trebuie sa fie real si sa poata fi sustinut si argumentat de ofertant în cazul în care Aut. Contract va solicita clarificari.

3. termenul de garantie                            20%                                       20

Descriere: Cn= (Tn/Tmax) x 20,Cn=pct. ofertei. n pt fact de eval C ,Tmax=t de garantie maxim ofertat, ,Tn=t. garantie ofertant n, 20=pct. max -Pragul minim pentru termenul de garantie, este:12 luni, Pragul maxim pentru termenul de garantiei este de 24 luni, oferta tehnica care prezinta un termen de garantie mai mare decat cel maxim acceptat de autoritate „nu va fi punctata suplimentar”.; pentru orice durata mai mica decat pragul minim, oferta va fi declarata neconforma.

Punctaj final=A+B+C

 

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma; ofertantul va depune anexat la formularul de oferta o lista cu preturile unitare pentru toate produsele solicitate.

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  29.06.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC T&T INVEST SRL, SC SEDA-INVEST SRL

Castigator: SC T&T INVEST SRL

Pret ofertat: 100.533,40 lei + TVA

Clarificare 1: 

  1. Produsele NU sunt împărţite pe loturi.
  2. Este OBLIGATORIE participarea pt. lista totală.
  3. Punctajul privind termenul de livrare se referă la numărul de zile de la primirea comenzii până la livrarea produselor.

 Clarificare 2:

Echipamentul individual de protecţie (EIP), precum şi componentele EIP trebuie să fie în conformitate cu prevederile HG 115 / 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate a echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, respectiv să poarte marcajul european de conformitate CE. Îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie de calitate medie.

Geocompozit antifisura

Denumire achizitie: Geocompozit antifisura

Data postare: 11.06.2015

Pret estimat: 117.921 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare si preturile unitare pe produsele solicitate, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: caiet de sarcini; Clauze contractuale; Formulare;

Data si ora limita de depunere:  18.06.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC GL GEOSINTEX SRL

Castigator: SC GL GEOSINTEX SRL

Pret ofertat: 87.340 lei + TVA

Clarificare: forta de rupere sa fie minim 50kN/m

Servicii de verificare prize cu impamantare

Dată postare: 11.06.2015

Preţ estimat: 20.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinţe: ofertantul va depune copie dupa atestarile solicitate in caietul de sarcini, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; propunerea financiara va cuprinde preturile unitare pentru verificari prize cu impamantare si pentru montare de prize noi; ofertantul va depune alaturi de formulare si contractul insusit

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere: 17.06.2015 ora 12,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC ELECTRO VLASEA SRL

Câştigător: SC ELECTRO VLASEA SRL

Preţ ofertat: 135 lei/buc verificare prize cu împământare; 2600 lei/buc montare prize cu împământare

Servicii de proiectare pentru lucrari de modernizare cladire la baza de mixturi asfaltice str. Cantonului fn

Dată postare: 11.06.2015

Preţ estimat: 9.677 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va depune alaturi de formulare si contractul insusit

Documente: Formulare; Clauze contractuale; Caiet de sarcini;

Documente: caiet de sarcini, formulare, model contract

Data şi ora limită de depunere: 18.06.2015 ora 12,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC SPIRI COM SRL

Câştigător: ANULATA - oferta neconforma

 

Apă minerală carbogazoasă și plată

 Dată postare: 05.06.2015

Preţ estimat: 20.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune, alături de formularele completate modelul de contract însușit și preţurile unitare pe fiecare tip de produs, conform tabelului din caietul de sarcini. 

Documente: caiet de sarcini; clauze contractuale; formulare;

 Data și ora limită de depunere:  11.06.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL

Câştigător: SC TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL

Preţ ofertat: apă minerală (plată și carbogazoasă) la pet de 2l: 1,36 lei+TVA

                        apă minerală (plată și carbogazoasă) la pet de 0,5l: 0,90 lei +TVA

Indicatoare rutiere

Data postare: 29.05.2015

Pret estimat: 104.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare si preturile unitare pe produsele solicitate, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  05.06.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC KISS UNICUM SRL, SC KATEL ROUTE SRL

Castigator: SC KISS UNICUM SRL

Pret ofertat: 59.509,50 lei +TVA 

Clarificare: ofertantii vor prezenta pentru indicatoarele rutiere Certificat de conformitate emis de o institutie abilitata din Romania si Certficat de Constanta a Performantei sau Certificat de conformitate CE.

 

Cantar rutier la baza de productie a RADP Cluj-Napoca

Data postare: 27.05.2015

Pret estimat: 66.945 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  05.06.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC PROSOFT INDUSTRY SRL

Castigator: SC PROSOFT INDUSTRY SRL

Pret ofertat: 62.700 Lei  +  TVA

 

Lucrari Modernizare Strand-Baza de agrement Grigorescu Cluj-Napoca

Dată postare: 15.05.2015

Preţ estimat: 240.983 lei fără TVA (232.085 lei+TVA valoare lucrări şi 8.898 lei+TVA cheltuieli diverse şi neprevăzute reprezentand 3,8% din valoarea lucrarilor)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: Ofertantul va avea experienţa similară în  execuţia unor lucrări similare dovedita prin recomandări de la beneficiari; ofertantul va dispune de RTE atestat  în oricare din specialităţile enunţate la domeniul de construcţii I-construcţii civile, industriale, agricole; ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă.

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere: 20.05.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe adresa de mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC LIR AG GRUP SA 

Câştigător: SC LIR AG GRUP SA

Preţ ofertat: 239.044,91 Lei + TVA

 

Servicii de proiectare pentru infrastructura de transport

Dată postare: 07.05.2015

Preţ estimat: 126.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.economic

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.economic

Criterii                                                              Pondere                       Punctaj maxim

1.Pretul ofertei                                                   70%                                        70

Descriere: Componenta financiara. An=(Pmin/Pn) x 70, Unde: An = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare A, Pmin = Valoarea in lei fara TVA a ofertei cu pretul cel mai mic, Pn = Valoarea in lei fara TVA a ofertei n, 70 = punctajul maxim alocat criteriului A

2. termenul de prestare                                        30%                                      30

Descriere: Bn= (Tmin /Tn) x 30,Bn=pct. ofertei. n pt fact de eval B ,Tmin=t de prestare min propus, zile,Tn=t. prestare ofertant n, 30=pct. max -Pragul minim pentru termenul de prestare, este: 3 zile, oferta tehnica care prezinta un termen de prestare mai mic decat cel minim acceptat de autoritate „nu va fi punctata suplimentar”. Pragul maxim pentru termenul de prestare a serviciului este de 15 zile; pentru orice durata mai mare decat pragul maxim, oferta va fi declarata neconforma. - Termenul de prestare declarat trebuie sa fie real si sa poata fi sustinut si argumentat de ofertant în cazul în care achizitorului va solicita clarificari.

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere:  12.05.2015 ora 12,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC MVS PROCONS SRL-D

Câştigător: SC MVS PROCONS SRL-D

Preţ ofertat: 1.736 lei + TVA si 3 zile termen de executie

 

Servicii de topografie

Dată postare: 07.05.2015

Preţ estimat: 112.500 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii                                                              Pondere                       Punctaj maxim

1. Prețul ofertei                                                   70%                                       70

Descriere: Componenta financiara. An=(Pmin/Pn) x 70, Unde: An = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare A, Pmin = Valoarea in lei fara TVA a ofertei cu pretul cel mai mic, Pn = Valoarea in lei fara TVA a ofertei n, 70 = punctajul maxim alocat criteriului A

2. termenul de prestare                             30%                                     30

Descriere: Bn= (Tmin /Tn) x 30,Bn=pct. ofertei. n pt fact de eval B ,Tmin=t de prestare min propus, zile,Tn=t. prestare ofertant n, 30=pct. max -Pragul minim pentru termenul de prestare, este: 3 zile, oferta tehnica care prezintă un termen de prestare mai mic decat cel minim acceptat de autoritate „nu va fi punctata suplimentar”. Pragul maxim pentru termenul de prestare a serviciului este de 15 zile; pentru orice durata mai mare decat pragul maxim, oferta va fi declarata neconforma. - Termenul de prestare declarat trebuie sa fie real şi sa poată fi susţinut si argumentat de ofertant în cazul în care achizitorul va solicita clarificări.

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

 

Documente: clauze contractuale; formulare; anexa CS; caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere:  12.05.2015 ora 12,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi:   SC MELNY SRL, SC DAMAR CONSULT SRL, SC GIS TOPOCAD SRL     

Câştigător: SC DAMAR CONSULT SRL   

Preţ ofertat: 620 lei + TVA si 3 zile termen de executie

 

Modernizare Strand-Baza de agrement Grigorescu Cluj-Napoca

Dată postare: 07.05.2015

Preţ estimat: 240.983 lei fără TVA (232.085 lei+TVA valoare lucrări şi 8.898 lei+TVA cheltuieli diverse şi neprevăzute)

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: Ofertantul va avea experienţa similară în  execuţia unor lucrări similare dovedita prin recomandări de la beneficiari; ofertantul va dispune de RTE atestat  în oricare din specialităţile enunţate la domeniul de construcţii I-construcţii civile, industriale, agricole; ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă.

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere: 14.05.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat: ANULATA - nu s-a primit nicio oferta

 

2 buc. piscine gonflabile 8x8m și 8 buc. bărcuţe cu pedale pentru copii

Dată postare: 06.05.2015

Preţ estimat: 26.500 lei fără TVA
 
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
 
Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă
 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  11.05.2015 ora 12,00

 
Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro
 
Ofertanţi:  SC WATERBOYZ SRL
 
Câştigător:  SC WATERBOYZ SRL
 
Preţ ofertat:  26.150 lei (societatea nu este platitoare de TVA)
 

Servicii inchiriere echipament de terasamente cu operator

Dată postare: 06.04.2015

Preţ estimat:  123.500  lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta propunerea tehnica conform caietului de sarcini si preţurile unitare pe serviciile solicitate

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  10.04.2015 ora 10,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: S.C. AUTO OMEGA SRL

Câştigător: S.C. AUTO OMEGA SRL

Preţ ofertat: 116.055 lei + TVA

 

Servicii inchiriere echipament de terasamente cu operator

Dată postare: 30.03.2015

Preţ estimat:  123.500  lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta propunerea tehnica conform caietului de sarcini si preţurile unitare pe serviciile solicitate

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  03.04.2015 ora 10,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi:

Câştigător:

Preţ ofertat: ANULATA - NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA

 

Servicii inchiriere vehicule industriale cu sofer

Dată postare: 30.03.2015

Preţ estimat:  124.000  lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta propunerea tehnica conform caietului de sarcini si preţurile unitare pe serviciile solicitate

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  03.04.2015 ora 10,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC GAMA MARKONE SRL

Câştigător: SC GAMA MARKONE SRL

Preţ ofertat: 124.000 LEI+TVA

 

Servicii de verificare, reparare și încărcare stingătoare

Dată postare: 27.03.2015

Preţ estimat: 8.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de serviciu, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  02.04.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC FOCSTING SRL

Câştigător: SC FOCSTING SRL

Preţ ofertat: 8.000 LEI+TVA

Materiale igienico-sanitare

Data postării: 27.03.2015

Preţ estimat: 25.000 lei fara TVA

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, propunerea financiara se va face in preturi unitare

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  01.04.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC MR CONSTRUCT SRL, SC PROFESIONAL SP SRL, SC INEDIT CAR&TRUCK SRL, SC AMBIENT SA

Câştigător: SC PROFESIONAL SP SRL

Preţ ofertat: CONFORM PRETURILOR UNITARE DIN OFERTA DE PRET (VALOARE CONTRACT: 25.000 LEI +TVA)

 

Accesorii puşca cu tranchilizante și crose cu eliberare automată

Dată postare: 25.03.2015

Preţ estimat: 22.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de determinare, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  31.03.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC ARROW INTERNATIONAL SRL, SC MR CONSTRUCT SRL

Câştigător: SC ARROW INTERNATIONAL SRL

Preţ ofertat:  22.000 LEI+TVA

Medicamente de uz veterinar

Dată postare: 25.03.2015

Preţ estimat: 40.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de material, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data și ora limită de depunere:  31.03.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC Maravet SA, SC Servicii Publice SA, SC Advance Vet SA

Câştigător: SC Maravet SA, SC Servicii Publice SA, SC Advance Vet SA

Preţ ofertat: SC Maravet SA: 5,99 lei/cip+TVA, SC Servicii Publice: -conform listei anexate, SC Advance Vet SRL: conform listei anexate

Asigurări RCA şi CASCO

Dată postare: 25.03.2015

Preț estimat: 25.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

Documente: formular; tabel masini;

Data şi ora limită de depunere:  27.03.2015 ora 11,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: Euroins, Allianz, Astra, Asirom, Carpatica, Groupama, Omniasig, City Insurance, Uniqa

Câştigător: Euroins -  pentro polite RCA si Carpatica Asigurari SA - pentru polite CASCO

Preţ ofertat: Euroins: 8.498,71 lei ; Carpatica Asigurari SA: 1.810,54 lei

Clarificare 1: La solicitarea unor ofertanti va comunicam valorile celor 2 autoturisme Dacia Logan: CJ-99-WHS 27.034,02 lei si CJ-99-WHP 31.945,25 lei

 Clarificare 2: Referitor la unele solicitari de clarificare, va comunicam: Dacia Logan CJ-99-WHP are anul de fabricatie 2012 si 55.776 k iar CJ-99-WHS are anul de fabricatie 2012 si 60.502 km. BOBCAT-ul CJ-1973 are masa proprie de 8300 kg.

Elemente de ridicare, legare și fixare (chingi)

Dată postare: 24.03.2015

Preţ estimat: 12.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de produs, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  30.03.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC ALFA CLUJ SRL

Câştigător: SC ALFA CLUJ SRL

Preţ ofertat: 2.516 EURO+TVA

Fibre celulozice pentru prepararea mixturilor asfaltice

Dată postare: 23.03.2015

Preţ estimat: 15.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

Documente: formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  27.03.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL

Câştigător: SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL

Preţ ofertat: 13.964 LEI+TVA

Material floricol (flori la fir și la ghiveci)

 Dată postare: 20.03.2015

Preţ estimat: 100.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de material, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

 Data si ora limită de depunere:  25.03.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC TEOFLOR ANGELI SRL

Câştigător: SC TEOFLOR ANGELI SRL

Preţ ofertat: 100.000 LEI+TVA

Materiale electrice

Dată postare: 12.03.2015

Preţ estimat: 70.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de material, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  18.03.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC BRIO ELECTRIC SRL, SC CERASIND SRL, SC PRAGMATIC COMPREST SRL

Câştigător: SC BRIO ELECTRIC SRL

Preţ ofertat: 70.000 LEI+TVA

Echipamente informatice

Dată postare: 10.03.2015

Preţ estimat: 118.225 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta propunerea tehnica conform caietului de sarcini si preţurile unitare pe articolele solicitate

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  16.03.2015 ora 14,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC COPY TEAM 2000 SRL

Câştigător: SC COPY TEAM 2000 SRL

Preţ ofertat: 118.225 LEI +TVA

 

Servicii informatice

Dată postare: 10.03.2015

Preţ estimat:  32.258 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta propunerea tehnica conform caietului de sarcini si preţurile unitare pe serviciile solicitate

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  16.03.2015 ora 14,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC COPY TEAM 2000 SRL

Câştigător: SC COPY TEAM 2000 SRL

Preţ ofertat: 32.258 LEI + TVA

 

Servicii de verificări periodice conform normelor ISCIR în vigoare, întreţinere și schimb ulei hidraulic la instalații de ridicare auto

Dată postare: 09.03.2015

Preţ estimat: 15.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă. În oferta financiară se va specifica tariful/ora/muncitor. 

Documente: caiet de sarcini; clauze contractuale; formulare;

Data si ora limită de depunere:  13.03.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC MARIDAN SERVICE SRL

Câştigător: SC MARIDAN SERVICE SRL

Preţ ofertat: 15.000 lei + TVA (50 lei/h)

Servicii de etalonare aparate de măsură

Dată postare: 09.03.2015

Preţ estimat: 15.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de etalonare, conform tabelului din caietul de sarcini.

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  13.03.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC CARBOETALON SRL

Câştigător: SC CARBOETALON SRL

Preţ ofertat: 15.000 lei +TVA

Aditiv pentru creșterea adezivității bitumului față de agregate

Denumire achiziţie: aditiv pentru creșterea adezivității bitumului față de agregate

Dată postare: 06.03.2015

Preţ estimat: 114.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  12.03.2015 ora 12,00

Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC BITUCHEM TRADING SRL

Câştigător: SC BITUCHEM TRADING SRL

Preţ ofertat: 114.000 lei + TVA

Aditiv necesar aditivării betoanelor

Dată postare: 06.03.2015
 
Preţ estimat: 25.000 lei fără TVA
 
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
 
Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini; în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă
 

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  12.03.2015 ora 12,00
 
Ofertele se depun: la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr.2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro
 
Ofertanţi: SC COMPUS CONSTRUCTII SRL
 
Câştigător: SC COMPUS CONSTRUCTII SRL
 
Preţ ofertat: 25.000 lei +TVA
 

 

Dozator ponderal pentru material frezat la statia de mixturi asfaltice IMA 45

Data postare: 26.02.2015

Pret estimat: 106.850 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini, in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  04.03.2015 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: S.C. TEDRUM SRL

Castigator: S.C. TEDRUM SRL

Pret ofertat: 104.950 lei + TVA

 

Articole de birotică și papetărie

Dată postare: 25.02.2015

Preţ estimat: 20.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta preţurile unitare pe articole, conform caietului de sarcini

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere: 02.03.2015 ora 14,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC EVIDENT GROUP SRL, SC BIROTICA UDP SRL, SC DNS BIROTICA SRL, SC GOLDPAPER SRL

Câştigător: SC DNS BIROTICA SRL

Preţ ofertat: conform prețurilor unitare

Servicii de consultanta si asistenta tehnica in constructii

Data postare: 25.02.2015

Pret estimat: 15.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune alaturi de formulare, contractul insusit si copie in conformitate cu originalul dupa atestatul de responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri si in domeniul constructii civile, industriale si agricole, precum si copie dupa autorizatia de diriginte de santier in domeniul constructii civile, industriale si agricole si in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri.

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 02.03.2015 ora 12.00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC HEXAGON ASPRO SRL

Castigator: SC HEXAGON ASPRO SRL

Pret ofertat: 13.800 LEI (FIRMA NU E PLATITOARE DE TVA)

Servicii de reparare și de întreţinere a tahometrelor

Dată postare: 20.02.2015

Preţ estimat: 3.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Cerinţe: ofertantul va prezenta preţurile unitare pentru: verificare tahograf analogic -14 buc și verificare tahograf digital - 5 buc. Oferta financiară va cuprinde atât prețurile unitare (fără TVA) cât și valoarea totală a ofertei (fără TVA).

Documente: formulare;

 Data si ora limită de depunere:  26.02.2015 ora 14,00

Oferta se depune la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC AUTOCOM IMPEX SRL, SC UNIVERSAL INSPECTII SRL, SC VAS SERVICE SRL, SC MM ITP TEST SRL

Câştigător: SC AUTOCOM IMPEX SRL

Preţ ofertat: 129,03 LEI+TVA-VERIFICARE TAHOGRAF ANALOGIC; 201,61 LEI+TVA-VERIFICARE TAHOGRAF DIGITAL

Servicii de determinări de laborator pe materiale

Dată postare: 10.02.2015

Preţ estimat: 35.000 lei fără TVA

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă; ofertantul va prezenta preţurile unitare pe fiecare tip de determinare, conform tabelului din caietul de sarcini. 

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Documente: formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limită de depunere:  16.02.2015 ora 14,00

Ofertele se depun la: registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC NEW TEST DRUM SRL

Câştigător: SC NEW TEST DRUM SRL

Preţ ofertat: CONFORM PRETURILOR UNITARE OFERTATE

 

Asigurari obligatorii auto pentru masinile din dotare

Data postare: 12.12.2014

Pret estimat: 65.000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: Tabel masini; Formulare;

Documente: tabel masini, formular

Data si ora limita de depunere: 16.12.2014 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: ALIANZ TIRIAC, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA 

Castigator: OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

Pret ofertat: 61.360,45 lei + TVA

Acumulatori pentru mașini și utilaje

Dată postare: 14.11.2014

Preţ estimat: 25.225 lei fără TVA

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă, iar la propunerea financiară se vor prezenta prețurile unitare pentru tipurile de acumulatori din caietul de sarcini

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  17.11.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca
 

Ofertanţi: S.C. BATROM PRODCOM IMPEX S.R.L., S.C. CARANDA BATERII S.R.L.

Câștigător: S.C. BATROM PRODCOM IMPEX S.R.L.

Preţ ofertat: 24.710,00 lei + TVA 

 

Achizitionare si imprimare documente cu regim special

Data postare: 30.10.2014

 
Pret estimat: 28.000 lei fara TVA
 
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
 
Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, iar la propunerea financiara se vor prezenta preturile unitare pentru materialele solicitate.
 

Documente: Title; Title; Title; Clauze contractuale; formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  04.11.2014 ora 14,00

 
Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro
 
Ofertanti: S.C. MILANO PAPETARIE S.R.L., S.C. ABSOLUT S.R.L.
 
Castigator: S.C. ABSOLUT S.R.L.
 
Pret ofertat: 8.280,00 lei +TVA
 

Echipament - raspanditor de material antiderapant

Data postare: 24.09.2014

Pret estimat: 74.900 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma
 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 01.10.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail:office@radpcj.ro

Ofertanti: S.C. Convar Imex S.R.L.

Castigator: S.C. Convar Imex S.R.L.

Pret ofertat: 73.980,00 lei + TVA


Clarificare: termenul de livrare a produsului va fi de maxim 6 săptămâni de la data semnării contractului.

Autoutilitara de interventie

Data postare: 24.09.2014

Pret estimat: 58.850 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma
 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 01.10.2014 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail:office@radpcj.ro

Ofertanti: S.C. Compexit Trading S.R.L.

Castigator: S.C. Compexit Trading S.R.L.

Pret ofertat: 58.500,00 lei +TVA

 

Anvelope pentru masini si utilaje

Data postare: 03.09.2014

Pret estimat: 88.108 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, iar la propunerea financiara se vor prezenta preturile unitare pentru materialele solicitate.
 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  09.09.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: S.C. Sigma Gum SRL; S.C. Sigemo Impex SRL

Castigator: S.C. Sigma Gum SRL

Pret ofertat: 88.108 lei+TVA

 

Uleiuri minerale

Data postare: 02.09.2014

Pret estimat: 34.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, iar la propunerea financiara se vor prezenta preturile unitare pentru materialele solicitate.
 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 08.09.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: S.C. 5M Prodcom SRL

Castigator: S.C. 5M Prodcom SRL

Pret ofertat: 34.000 lei+TVA
 

Discuri diamantate

Data postare: 02.09.2014

Pret estimat: 40.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, iar la propunerea financiara se vor prezenta preturile unitare pentru materialele solicitate.
 

Documente: clauze contractuale; formulare; caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 08.09.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: S.C. Dynamic Tools SRL; S.C. Monogram Com SRL; S.C. Kinba Invest SRL

Castigator: S.C. Kinba Invest SRL

Pret ofertat: 40.000 lei+TVA
 

Masina pentru marcaje

Data postare: 07.08.2014

Pret estimat: 111.020 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 14.08.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC Crystal Tehnologies SRL

Castigator: SC Crystal Tehnologies SRL

Pret ofertat: 107.449 lei + TVA

Servicii de neutralizare subproduselor de origine animala

Data postare: 06.08.2014

Pret estimat: 54.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunerea tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini precum si contract de servicii acceptat cu/fara obiectiuni; oferta de pret va contine tariful unitar/kg corp

Documente: clauze contractuale; modele de formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 12.08.2014 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail:office@radpcj.ro

Ofertanti: SC IF Tehnologii SRL

Castigator: SC IF Tehnologii SRL

Pret ofertat: 2 lei/kg+TVA

                       50 lei/cursa +TVA

Vopsea ulei

Data postare: 21.07.2014

Pret estimat: 40.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, iar la propunerea financiara se vor prezenta preturile unitare pentru materialele solicitate
 

Documente: Centralizator de preturi; Formulare; Clauze contractuale; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 28.07.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC Coramet Import Export SRL

Castigator: SC Coramet Import Export SRL

Pret ofertat:  conform centralizatorului de preturi 

Vopsea pentru marcaj rutier

Data postare: 18.07.2014

Pret estimat: 120.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, iar la propunerea financiara se vor prezenta preturile unitare pentru materialele solicitate.

 

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 24.07.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC VDRAPTECH SRL,  SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL

Castigator: SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL

Pret ofertat: Vopsea alba marcaj 7,65 lei/kg+TVA; Vopsea marcaj albastra 11,43 lei/kg+TVA; Vopsea marcaj neagra 11,34 lei/kg+TVA; Diluant 14,16 lei/l+TVA; Perle reflectorizante 6,61 lei/kg+TVA.                                                                

Autospeciale de interventie pentru paza- ANULATA

Denumire achizitie: Autospeciale de interventie pentru paza -2 buc

Data postare: 15.07.2014

Pret estimat: 60.300 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Formulare; Clauze contractuale; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 25.07.2014 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail:office@radpcj.ro

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

Autospeciale de interventie pentru paza- ANULATA

Denumire achizitie: Autospeciale de interventie pentru paza -2 buc

Data postare: 01.07.2014

Pret estimat: 60.300 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Formulare; Clauze contractuale; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 08.07.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail:office@radpcj.ro

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

Polite casco

Denumire achizitie: polite casco

Pret estimat: 4.000 lei fara TVA

Cerinte: ofertantul va depune oferta financiara ce trebuie sa corespunda documentelor anexate

Documente: Tabel pentru polite; Documente; Formular oferta pret; Documente auto; Declaratie;

Data si ora limita de depunere:  7.03.2014, ora 12.00

Ofertele se transmit prin fax sau email, coform solicitarii.

 

Ofertanti: Groupama Asigurari SA, Allianz Asigurari SA, Uniqa Aigurari SA 

Castigator: Uniqa Asigurari SA

Pret ofertat: 3.883,70 lei + TVA

Hidrobiciclete cu cap de lebada-10 buc

Denumire achizitie: Hidrobiciclete cu cap de  lebada-10 buc

Pret estimat: 59.000 lei fara TVA

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Clauze contractuale; Modele de formulare; Caiet de sarcini;

 

Ofertanti: SC Cirus Plast SRL

Castigator: SC Cirus Plast SRL

Pret ofertat: 58.300 lei fara TVA

Borduri si pavaje

Denumire achizitie: borduri si pavaje

Pret estimat: 32.000 lei fara TVA

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Caiet de sarcini; Modele de formulare; Clauze contractuale;

Data si ora limita de depunere:  17.03.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe adresa de mail office@radpcj.ro
 

Ofertanti: SC Elis Pavaje SRL

Castigator: SC Elis Pavaje SRL

Pret ofertat: 31.097,50 lei+TVA

 

Aditiv pentru cresterea adezivitatii bitumului fata de agregate

Denumire achizitie: Aditiv pentru crestera adezivitatii bitumului fata de agregate

Data postare: 11.03.2014

Pret estimat: 26.000 lei fara TVA
 
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
 
Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa 

Documente: clauze contractuale; Modele de formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  18.03.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro
 

Ofertanti: SC Falvo&Rotary Center SRL

Castigator: SC Falvo&Rotary Center SRL

Pret ofertat: 25.698,45 lei + TVA

 

Aditivi pentru betoane Adinol si Plastiprof

Denumirea achizitiei: Aditivi pentru betoane Adinol si Plastiprof

Data postare: 12.03.2014

Pret estimat: 9.600 lei fara TVA
 
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
 
Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma 

Documente: clauze contractuale; Modele de formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  18.03.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC Compus Constructii SRL

Castigator: SC Compus Constructii SRL 

Pret ofertat: 9.600 lei + TVA

Materiale electrice

Denumirea achizitiei: materiale electrice

Data postarii: 17.03.2014

Pret estimat: 70.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: preturile unitare cele mai scazute

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica in preturi unitare la materialele cuprinse in caietul de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa 

 

Documente: Formulare; Contract; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  24.03.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC Brio Electric SRL; SC Cerasind SRL; SC Pragmatic Comprest SRL 
 
Castigator: SC Brio Electric SRL
 
Pret ofertat: 70.000 lei + TVA 

 

Aparat de curatare cu apa sub presiune

Data postare: 16.04.2014

Pret estimat: 12.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Model contract; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 24.04.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail:office@radpcj.ro

Ofertanti: SC Total Cleaning Center SRL, SC Epinvest SRL

Castigator: SC Total Cleaning Center SRL

Pret ofertat: 11.000 +TVA

Componente electronice

Denumirea achizitiei: componente electronice

Data postării: 19.03.2014

Preţ estimat: 5.000 lei fără TVA

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnică ce trebuie să corespundă caietului de sarcini în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă, propunerea financiara se va face pe preturi unitare

Documente: Model contract; Formulare; Caiet de sarcini;

Data şi ora limită de depunere:  26.03.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC Microelectronica SRL

Câştigător: SC Microelectronica SRL

Pret ofertat: 5.000 lei + TVA

 

Medicamente de uz veterinar

Denumirea achizitiei: Medicamente de uz veterinar

Data postării: 19.03.2014

Preţ estimat: 40.000 lei fără TVA

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, propunerea financiara se va face in preturi unitare

Documente: Contract; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 25.03.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC Servicii Publice SA, SC Advance Vet SRL

Câştigător: SC Servicii Publice SA, SC Advance Vet SRL 

Preţ ofertat: SC Servicii Publice SA (35.000 lei + TVA -Medicamente), SC Advance Vet SRL (5.000 + TVA - Materiale de uz veterinar)

Materiale igienico-sanitare

Denumirea achizitiei: Materiale igienico-sanitare

Data postării: 21.03.2014

Preţ estimat: 25.000 lei fără TVA

Cerinţe: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma, propunerea financiara se va face in preturi unitare
 

Documente: Modele contract; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 28.03.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someşeni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanţi: SC Oviva Distribution SRL, SC Profesional SP SRL

Câştigător: SC Profesional SP SRL

Preţ ofertat: 25.000 +TVA

Scule cu motor (placa vibratoare, mai compactor, masina de taiat beton-asfalt, ciocan demolator, generator curent)

Data postare: 16.04.2014

Pret estimat: 56.250 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Model contract; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 24.04.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC Monogram Com SRL, SC Epinvest SRL

Castigator: SC Monogram Com SRL

Pret ofertat: 44.866 lei + TVA

Elevator cu 2 coloane de 4 tone - ANULAT

Data postare: 20.05.2014

Pret estimat: 9.300 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

 

Documente: Model contract; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 26.05.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat

Elevator cu 2 coloane de 4 tone

Data postare: 03.06.2014

Pret estimat: 9.300 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Formulare; Caiet de sarcini; Model contract;

Data si ora limita de depunere: 09.06.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC AD AutoTotal SRL

Castigator: SC AD AutoTotal SRL

Pret ofertat: 9.042 lei + TVA

Servicii de medicina muncii

Data postare: 13.06.2014

Pret estimat: 16.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune oferta care trebuie sa corespunda
caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 19.06.2014 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC Medstar Grup SRL; SC Stalex SRL; SC Medprofesa SRL; SC Clinica Romgermed SRL

Castigator: SC Medstar Grup SRL;

Pret ofertat: 10.500 lei + TVA

Imbracaminte de lucru si echipamente de protectie

Data postare: 13.06.2014

Pret estimat: 85.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune anexat la formularul de oferta o lista cu preturile unitare pentru produsele solicitate

Documente: Caiet de sarcini; Formulare;

Data si ora limita de depunere: 19.06.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail: office@radpcj.ro

Ofertanti: SC T&T Invest SRL, SC Corloygrup Invest SR

Castigator: SC T&T Invest SRL

Pret ofertat: 64.561,89 lei+TVA 

Servicii de proiectare de site-uri www (world wide web)

Data postare: 23.06.2014

Pret estimat: 6.600 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere: 27.06.2014 ora 12,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca sau pe e-mail:office@radpcj.ro

Ofertanti: SC PSD Beavers SRL, SC Posil Construct SRL

Castigator: SC PSD Beavers SRL

Pret ofertat: 6.350 lei +TVA

Echipament de constructii ( freza asfalt si kit stropire apa pentru Bobcat)

Denumire achizitie: Echipament de constructii (freza aasfalt si kit stropire apa pentru Bobcat)

Pret estimat: 61.785 lei fara TVA

Cerinte: ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente: Clauze contractuale; Formulare; Caiet de sarcini;

Data si ora limita de depunere:  19.02.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr. 2 Cluj-Napoca

Ofertanti: SC Costa Utilaje SRL, S.C. IRCAT SRL

Castigator: SC Costa Utilaje SRL

Pret ofertat: 44.400 lei fara TVA

Executarea lucrarilor de extindere centru de ecarisaj situat pe str. Bobalnei nr. 65, Cluj-Napoca

Denumire achizitie: executarea lucr[rilor de extinder centru de ecarisaj pe str. Bobalnei nr. 65, Cluj-Napoca

Pret estimat: 277.694 lei fara TVA

Cerinte: Ofertantul va avea experienta similara in  executia unor lucrari similare dovedita prin recomandari de la benefiaciari.; ofertantul va depune propunere tehnica ce trebuie sa corespunda caietului de sarcini in caz contrar oferta va fi respinsa ca neconforma

Documente:

Data si ora limita de depunere: 29.01.2014 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura RADP Cluj-Napoca Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca

Ofertanti: SC Hidroconfectii Metal ImpexSRL

Castigator: SC Hidroconfectii Metal ImpexSRL

Pret ofertat: 261.286,95  lei fara TVA

 

DATE DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Calea Someseni nr. 2, Cluj-Napoca, 400397, Romania

tel: +40 (0)264 552 666
fax: +40 (0)264 444 576
tel. cetateanului: 0371 781 178

email: office@radpcj.ro
website: www.radpcj.ro
orar: L-J: 08:30 - 16:00
V: 07:30 - 13:30
RAMAI INFORMAT